Praktik

Børnegården Forår 2008.

Praktikbeskrivelse og Uddannelses plan

Institutionens navn:

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN

Region Hovedstaden

 

 

Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver og ansvar for henholdsvis praktiksted, studerende og uddannelsesinstitution i forbindelse med praktikuddannelsen. Ifølge § 14 skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse og en uddannelsesplan for de tre praktikperioder. Dette dokument er en skabelon for praktikstedernes udarbejdelse

af deres egen praktikstedsbeskrivelse.

 

 

Læs eller udskriv hele dokumentet  HER