Trin for trin

 

Mål:
- at denne gruppe børn skal blive bedre til at kende sig selv og andres følelser og handle udfra disse.
Grunden til at vi til start kun inddrager den nedenfor beskrevne målgruppe er, at de kan skabe et fundament og sammen med personalet være med til at viderebringe og overføre deres kunnen til de mindre.
På sigt håber vi bl.a at kunne begrænse mobning og konflikter i Børnegården. Disse to mål burde være målbare, da mindre mobning og konflikter burde medføre større trivsel både blandt børn, forældre og personale.

 

Midler:
Den primære målgruppe er de børn som har et år tilbage i Børnegården inden de skal i skole. Børnene bliver i år delt op i to grupper med ca. 12 i hver. Hver mandag med start i uge 37, efter morgensamling, ca. klokken 9.30, er det første gruppe som skal med. Det hele tager ca. 30 minutter. Derefter tager vi den sidste gruppe. Der vil hænge materiale, som vi har brugt, på den blå skydedør ned mod Kaninstuen.

 

Metoder:
Vi vil som ovenfor beskrevet arbejde med børns sociale kompetencer efter et koncept, som vi har købt, der hedder: " trin for trin". Dette koncept er udviklet for at styrke netop børnenes sociale kompetencer. Vi har afprøvet det i 2 år og finder det meget anvendeligt til de største af børnene.
Blistrup skole arbejder også med trin for trin. De børn som skal videre til Blistrup skole, er så bekendt med konceptet. Dette er kun en fordel, da de herved har noget genkendeligt som kan være med til at give en tryg skolestart.

Vi vil også bruge dette arbejde til at finde ud af, hvor skoleparate børnene er, da de sociale kompetencer er meget vigtige for overhovedet at kunne lære noget.