Klar, parat - skolestart

Klar, parat – skolestart!

 

Klar, parat – skolestart! er en aktivitet for de børn, der er 5 og 6 år,
som vi forventer, der bliver klar til skolestart det efterfølgende
skoleår.

 

Traditionelt har vi opdelt gruppen i piger og drenge hver for sig, således at
pigerne deltog i aktiviteten i efteråret og drengene i foråret.
Baggrund og begrundelse for denne opdeling er, at pigerne normalt
modnes og bliver klar til stillesiddende aktiviteter og længere tids
koncentration og fokus før end drenge på samme alderstrin (bl.a.
jf. hjerneforsker Ann-Elisabeth Knudsen). Års erfaring viser, at vi
gør ret i at følge og arbejde ud fra denne antagelse.

Vores nuværende gruppe af kommende skolebørn (årgang 06) består
imidlertid næsten udelukkende af drenge, derfor har vi henlagt
aktiviteten til foråret 2012 for hele gruppen.

 

Gruppen er opdelt i to nogenlunde lige store grupper, hvor der er skelet til
parat- og modenhed i forhold til de aktiviteter, vi vælger at
udfordre dem med. Der kan muligvis  forekomme rokeringer undervejs.

Begge hold deltager i aktiviteten en gang ugentlig af ca. en times
varighed.

 

Målet med 'Klar, parat – skolestart' er at give børnene en lille forsmag
på, hvad det vil sige at deltage i og arbejde med skolelignende
aktiviteter. Vi ønsker at medvirke til motivation i forhold til
skolens arbejde og at gøre dem sprogligt opmærksomme, så de er
bedre rustet til deres kommende og forhåbentlig lange
uddannelsesliv. 
Endvidere vil vi gerne træne dem i at modtage kollektive beskeder, at holde fokus på en stillet opgave og give dem øvelse i selv at skulle
fortælle/formidle noget til en lidt større gruppe børn.

 

Indholdet i aktiviteten ligger ikke endeligt fast for denne sæson. Det vil
vokse frem undervejs, som et samarbejde mellem børnenes interesser
og udvist motivation i forhold til det, de præsenteres for og min
evne til at afkode samme, så jeg derved bedst muligt rammer lige
netop denne gruppe børn og deres behov i henhold til ovenstående mål.

 

Ideer og materialer er righoldige:

  • forskellige
    tal- og bogstavlege i kombination med kropslige udfoldelser

  • kendte som ukendte rim og remser

  • huskelege

  • snak om synonymer og antonymer

  • forholdsord – i aktivitet

  • musik og sange til understøttelse af emner

  • opgaver, der fordrer blyant, farver og saks i hånd

  • gode historier og eventyr

 

 

Berit

Børnegården,
januar 2012